Probuď v sobě bohyni

Bohyně je žena vynikající v určitém směru, proto máme často Bohyně čehosi (lásky, pomsty, moudrosti). Jaká cesta ale vede k té, kterou nosíme uvnitř? Jak ji probudit?

Rozhodně ne tak, že si zaplatíme kurz břišních tanců, zahalíme se batikou a ověsíme penízky. Je to – zdánlivě – paradox, ale své božství můžeme probudit tím, že v sobě povzbudíme svou mužskou sílu. Protože právě ta nám umožní stát se skutečnou ženou.
Krásná dívka

Často čelíme zklamání způsobeném opačným pohlavím, což způsobuje zapuzení našeho vnitřního muže a následnou nerovnováhu, která nás činí nešťastnou. Naše vnitřní žena totiž nesmí být příliš dominantní, nerovnováha způsobená utrpením, kterým jsme si prošly, nás stahuje stále hlouběji. Podvědomě pak odmítáme mít s muži cokoliv společného a zcela ignorujeme, že si každá z nás jednoho nosí v sobě.
Sochy starověkých bohů

Cesta tedy musí vést nejprve do nitra, přičemž je třeba zodpovědět si otázky, jako: Proč je má vnitřní žena tak silná, proč a kdy jsem začala nenávidět druhé pohlaví? Kdo mi ublížil? Dokážu odpustit? Prožitá traumata v nás probouzí ženskou energii, která utlačuje našeho vnitřního muže. Je proto potřeba zjistit, kde problém vznikl a vědomě pracovat na jeho vyřešení. Cesta jako je tato se neobejde bez vnitřní očisty, bez bolestných prozření, bez chvil, kdy samy sobě musíme říct pravdu, kterou jsme dlouho dusily. Jinak to ale nejde. Musíme opustit svou pýchu, převzít zodpovědnost do svých rukou, pochopit, že jsme na téhle cestě dobrovolně a nechat svého vnitřního muže, ať nás ochrání. Teprve pak se zase naučíme na svět hledět s láskou. Pokud pro muže přestaneme být soupeřem, rozkveteme a naše srdce se naplní láskou. Začneme svítit jako maják a budou nás sledovat ti, kteří míří také ke svému božství. Lidé nám už nebudou nikdy ubližovat, ale ctít nás. Všichni totiž spatří bohyni.